Witamy na stronie naszego składu opału
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą
Witamy na stronie naszego składu opału
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą
Witamy na stronie naszego składu opału
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą
Witamy na stronie naszego składu opału
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą

Sprzedaż osobom fizycznym

Od 1 stycznia 2019 r., na podstawie zmian w ustawie o podatku akcyzowym wynikających z wejścia w życie ustawy z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne ( Dz. U. z 2018 poz. 1697) zmieniły się zasady sprzedaży i ewidencjonowania wyrobów węglowych.

W przypadku, gdy finalnym nabywcą wyrobów węglowych jest osoba fizyczna (np. nabywająca węgiel na potrzeby gospodarstwa domowego), oświadczenie musi zawierać:

  • imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego lub nazwę i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz numer PESEL, jeżeli został nadany,
  • określenie ilości, rodzaju oraz przeznaczenia nabywanych wyrobów węglowych,
  • datę i miejsce złożenia oświadczenia oraz
  • czytelny podpis składającego oświadczenie.

Niezbędnymi elementami oświadczenia finalnego nabywcy wyrobów węglowych będącego przedsiębiorcą (osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) są:

  • nazwa, adres siedziby lub zamieszkania oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),
  • określenie ilości, rodzaju oraz przeznaczenia nabywanych wyrobów węglowych,
  • data i miejsce złożenia oświadczenia,
  • czytelny podpis składającego oświadczenie.

<- Powrót

 

DANE KONTAKTOWE I WYZNACZENIE TRASY

Stach – Skład opału i skup złomu
Robotnicza 55/57
55-095 Długołęka, Polska
tel. +48 71 315 28 93
kom. 692-268-167, 883-083-957

ZNAJDZ NASZ OBIEKT

Należy do nas dojechac przejeżdzając
obok innego składu opału

mapa dojazdu do firmy stach